Pojasnilo k podatkom
  • Podrobnejše podatke za posameznike najdete v Nivo Prikaza, Posamezniki. Podatki ne vključujejo akcije Leonardo da Vinci, Osebje na trgu dela (program VŽU).
  • Rubrika projekti: Prikazani so podatki za:
    - program VŽU (2008-2013),
    - program E+ (2014- 2020) in
    - program NFM/EGP (2014-2017)