Mednarodno sodelovanje v številkah
2007 – 2020

RAZPOREDITEV SREDSTEV PO PODROČJIH V %

174.674.121 €

PORABA V %

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

77.958

ŠTEVILO ORGANIZACIJ

1.085