Mednarodno sodelovanje v številkah (2007 – 2019)

RAZPOREDITEV SREDSTEV PO PODROČJIH V %

150.957.284 €

PORABA V %

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

64.322

ŠTEVILO ORGANIZACIJ

1.054