Mednarodno sodelovanje v številkah
2007 – 2020

RAZPOREDITEV SREDSTEV PO PODROČJIH V %

174.690.391 €

PORABA V %

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

88.701

ŠTEVILO ORGANIZACIJ

1.085