Mednarodno sodelovanje v številkah
2007 – 2020

RAZPOREDITEV SREDSTEV PO PODROČJIH V %

174.717.050 €

PORABA V %

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

73.995

ŠTEVILO ORGANIZACIJ

1.085