Mednarodno sodelovanje v številkah (2007 – 2019)

RAZPOREDITEV SREDSTEV PO PODROČJIH V %

151.194.041 €

PORABA V %

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

62.556

ŠTEVILO ORGANIZACIJ

1.054