Mednarodno sodelovanje v številkah (2007 – 2020)

RAZPOREDITEV SREDSTEV PO PODROČJIH V %

174.663.715 €

PORABA V %

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

64.456

ŠTEVILO ORGANIZACIJ

1.085