Mednarodno sodelovanje v številkah
2007 – 2020

RAZPOREDITEV SREDSTEV PO PODROČJIH V %

174.714.035 €

PORABA V %

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

74.869

ŠTEVILO ORGANIZACIJ

1.085