Mednarodno sodelovanje v številkah
2007 – 2020

RAZPOREDITEV SREDSTEV PO PODROČJIH V %

174.786.591 €

PORABA V %

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

65.273

ŠTEVILO ORGANIZACIJ

1.085