Mednarodno sodelovanje v številkah (2007 – 2019)

RAZPOREDITEV SREDSTEV PO PODROČJIH V %

150.898.191 €

PORABA V %

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

62.131

ŠTEVILO ORGANIZACIJ

1.054