Mednarodno sodelovanje v številkah
2007 – 2020

RAZPOREDITEV SREDSTEV PO PODROČJIH V %

174.687.342 €

PORABA V %

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

83.630

ŠTEVILO ORGANIZACIJ

1.084