Mednarodno sodelovanje v številkah
2007 – 2020

RAZPOREDITEV SREDSTEV PO PODROČJIH V %

174.775.424 €

PORABA V %

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

64.880

ŠTEVILO ORGANIZACIJ

1.085