Mednarodno sodelovanje v številkah (2007 – 2019)

RAZPOREDITEV SREDSTEV PO PODROČJIH V %

151.193.041 €

PORABA V %

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

62.765

ŠTEVILO ORGANIZACIJ

1.054